Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2013

martwysezon
Zupa mi ostygła.

ZIMNA ZUPA NIE JEST DOBRA.

May 30 2013

martwysezon
Dziecko samobójcy będzie w naturalny sposób myśleć o śmierci, tej prawdziwej, jako logicznym rozwiązaniu dowolnego problemu – nawet prostego zadania z algebry. Pytanie: Jeżeli farmer A może zasadzić 300 ziemniaków w ciągu godziny, farmer B potrafi zasadzić je o połowę szybciej, farmer C potrafi sadzić ziemniaki o jedną trzecią szybciej niż farmer B, a na jednym akrze należy zasadzić 10 000 ziemniaków, ile dziewięciogodzinnych dni jednoczesnej pracy będą potrzebowali farmerzy A, B i C na obsadzenie 25 akrów? Odpowiedź: Chyba palnę sobie w łeb.
— Kurt Vonnegut
Reposted byrubiklifesomebodytolove

May 27 2013

martwysezon
6533 b334
Reposted fromblackenedsky blackenedsky
6757 b4f8
Reposted fromdivi divi

May 19 2013

martwysezon
miałem zły dzien. tydzień. miesiac. rok. życie. cholera jasna.
— Ch.Bukowski
Reposted byjakgorzkaczekoladapoczekalniaduszrubiklifesomebodytolove

May 14 2013

martwysezon
Boże, proszę, tylko nie to. Tylko nie kolejny dzień.
— S.Plath
Reposted byraszdwa raszdwa

May 13 2013

martwysezon
7997 ff28
Reposted fromblackstars blackstars

May 10 2013

martwysezon
Reposted frommusza musza

May 09 2013

martwysezon
H E L P, P L E A S E.

May 08 2013

martwysezon
2202 77cc
Reposted fromhplovecraft hplovecraft
martwysezon
Nigdy nie kocha się za bardzo.
— E.E.Schmitt
Reposted byrtmnzjadlabymciebuntownik-z-wyborublueeberry
martwysezon
2697 0bf3
Reposted fromChild-Rocking Child-Rocking
martwysezon
Powiem szczerze: byłem przerażony życiem, tym wszystkim, co człowiek zmuszony jest robić tylko po to, by mieć na jakąś strawę, kąt i odzienie. Dlatego właśnie nie wstawałem z łóżka i piłem. Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje Ci nogę z gardła
— Ch.Bukowski
martwysezon
na ten tekst natrafiłam przypadkowo w internecie (na pewno nie na zupie), skąd miałam więc wiedzieć, że jest akurat TWÓJ, skoro nikt nic nie zaznaczył? w tym miejscu mogę Cię jedynie przeprosić. 

May 07 2013

martwysezon
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dla tego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult 'Krucha jak lód'
Reposted fromherside herside
martwysezon
0538 b1fd 500
martwysezon
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym, co mówią. W tym, kim są.
— M.Zusak
Reposted bykinkaaapyotrusimpatientrubiklife

May 05 2013

martwysezon
Śmierć jest czynnością zrozumiałą, ale dumną, obracającą się ku nieistnieniu, wybieramy to, co godniejsze, bo w istnieniu, w życiu jest coś immanentnie wstydliwego, istnieć to jak głośno puszczać wiatry przy kolacji, być jest żałośnie, być jest śmiesznie, być jest niedobrze. Nie być - to wyrafinowanie. Niebyt jest elegancki.
— S.Twardoch

May 04 2013

martwysezon
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszcze.
— J.Mauro de Vasconcelos
Reposted byyield-to-me yield-to-me

May 03 2013

martwysezon
1483 3f30 500
nofacenoname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl